Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี
Udon Thani Juvenile and Family Court

ลิ้งสำหรับเข้าห้องพิจารณาคดีออนไลน์ผ่าน 
  ห้องพิจารณาคดีที่ 1 https://meet.google.com/wtw-jrbu-fpp
  ห้องพิจารณาคดีที่ 2 https://meet.google.com/rnk-tcvy-ude
  ห้องพิจารณาคดีที่ 3 https://meet.google.com/hnr-qgpc-cdp
  ห้องไกล่เกลี่ย https://meet.google.com/xnw-cbrf-bos

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+